Η καλύτερη, πληρέστερη πηγή ενημέρωσης για ιδιοκτήτες & διαχειριστές, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που στόχο έχουν να εκτοξεύσουν την εταιρική τους ταυτότητα!